Site Map | News

 

Toppers List

 

II PUC TOPPERS

SCIENCE COMMERCE
Year Name Total Marks % Year Name Total Marks %
2001 Mamatha N B 480 80 2002 Revathi C R 466 77.6
2002 Syed Myfouse Begum 477 79.5 2003 Praveen S 487 81.16
2003 Vanishree H S 494 82.3 2004 Veena N 486 81
2004 Sowmya S 507 84.5 2005 Lalitha H R 518 86.3
2005 Ravikumar M 524 87.3 2006 Sunitha S 524 87.3
2006 Raghu B M 486 81 2007 Santhosh V 516 86
2007 Kavitha M 551 91.8 2008 Suchithra C 512 85.3
2008 Swetha M 510 85 2009 Devaki T D 563 93.8
2009 Vidya P 531 88.5 2010 Swathi M R 546 91
2010 Venu R 548 91.3 2010 Radhika Devadiga 546 91
2011 Rakshith J 545 90.8 2011 Tejaswini B R 537 89.5
2012 Sushma S 552 92 2012 Pushparani B 563 93.8
2013 Charishma K 543 90.5 2013 Chethan Kumar M 561 93.5
2014 Kavya L 580 96.6 2014 Jeevan Kumar S 565 94.1
2015 Sushma N 577 96.1 2014 Mamatha P 565 94.1
2016 Priyanka S 552 92 2015 Veena B N 581 96.8
- ------------------------------ - - 2016 Anusha M 564 94
2017 Mamatha D 553 92.16 2017 Pushpavani V 566 94.33
2018 Arpitha J 569 94.8 2018 Swetha B Pujari 571 95.1
2019 Yashaswini S 581 96.83 2019 Suhas N 569 94.8
©2014 Vivekananda First Grade College
DVS Technologies Photo Gallery